AKTUALNOŚCI   Ł.T.S.B.K. - 2014 rok

  1824    -    1994    -    2014

      Ważny rok w historii Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" - najstarszej organizacji i stowarzyszenia miasta Łodzi. W tym roku przypada 190 rocznica powstania i 20 rocznica reaktywacji naszego Bractwa. Losy i działalność Łódzkiego Bractwa była i jest związana ściśle z historią m. Łodzi - Polski - Europy. Nasze motto „ Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie ” oraz umieszczona na naszym sztandarze dewiza: „ Miłość Ojczyzny naszym prawem ” określa jednoznacznie charakter naszej organizacji.

 PROGRAM OBCHODÓW  http://bractwokurkowe-lodz.home.pl/kreator/wizytowka/program-obchodow-jubileuszowych

              rok 2014 skróty  :   https://goo.gl/photos/RQ1KVKx7ffBj2ycV7